Tin tức

Hoạt động Vận Tiêu

09/04/2022

Thời gian và Giới hạn

 • Giới hạn: 1Acc/PC vào bản đồ nhiệm vụ
 • Thời gian nhận Tiêu Xa: từ 00h00 đến 23h00 hàng ngày
 • Yêu cầu cấp độ: 70

 

Sơ lược

 • Hoạt động vận tiêu yêu cầu bạn nhận Tiêu Xa ở Long Môn Trấn và di chuyển đến Quán Trọ Long Môn
 • Trên đường đi đến địa điểm trả nhiệm vụ, bạn có thể bị người chơi khác cướp Tiêu Xa nếu bạn bị hạ gục 
 • Khi ở trạng thái Vận Tiêu nhân vật sẽ bị giảm 125% tốc độ di chuyển
 • Trong trạng thái Vận Tiêu có thể sử dụng Túi Tân Thủ để di chuyển về Long Môn Trấn

 

Yêu cầu và Giới hạn

 • Là người chơi đã đạt cấp độ 70
 • Đã gia nhập Bang hội
 • Mỗi ngày nhận nhiệm vụ tối đa 3 Tiêu Xa
 • Mỗi ngày trả nhiệm vụ tối đa 6 Tiêu Xa
 • Hoàn thành 3 Tiêu Xa đầu tiên trong ngày nhận: 3 Huyền Tinh Cấp 5, 3 vạn Đồng khóa, 2 điểm Uy Danh Giang Hồ
 • Từ Tiêu Xa thứ 4 trở đi nhận: 1 Huyền Tinh Cấp 5

 

Hướng dẫn

 • Đối thoại với NPC Tạp Hóa Chu ở Long Môn Trấn (222/224) để nhận Tiêu Xa

 • Di chuyển Tiêu Xa đến gặp NPC Tạp Hóa Thương ở Quán Trọ Long Môn (202/202) để trả nhiệm vụ

 • NPC Tạp Hóa Thương tại góc trái phía trên bản đồ